Yurada

ประกาศปลดแกนนำออกจากโครงการฯ

 • 3
ประกาศปลดแกนนำออกจากโครงการฯ
ประกาศปลดแกนนำออกจากโครงการฯ
ประกาศปลดแกนนำออกจากโครงการฯ
ประกาศปลดแกนนำออกจากโครงการฯ

โพสต์ที่เกียวข้อง

  • 1
  อย่าสร้างอสูรกายสู่สังคม

  อย่าสร้างอสูรกายสู่สังคม

  อย่าหาว่าสอน เพราะเราไม่บังอาจสอนใคร ทุกวันนี้มีแต่สอนตัวเอง แล้วคุณหล่ะ เคยสอนตัวเองบ้างมั้ย อย่าทำให้ตนเองเป็นคนฉลาด ด้วยการสร้างตัวประหลาดขึ้นมา อย่าทำตนเองให้เป็นคนดี ด้วยการสาดสีใส่ผู้อื่น อย่าทำให้ตนเองสูงส่ง ด้วยการเหยียบผู้อื่นให้ต่ำลง อย่าทำตัวเป็นวีรบุรุษ ด้วยการฉุดให้ผู้อื่นเป็นโจร มนุษย์เลือกทางเดินและเลือกเขียนประวัติศาสตร์ของตนเองได้ หากทางเดินของเราเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ เมื่อมันถูกบันทึกลงแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ นอกเสียจากบิดเบือนให้มันลบเลือนไป ด้วยการโกหก แต่ .. ยุคธรรม ประวัติศาสตร์ที่ลบเลือนจะถูกปลุกขึ้นมาใหม่ และเผยด้วยความจริง!! มนุษย์ยุคกาลีเลือกแล้วจะสาดสีด้วยความไม่รู้แจ้งเห็นจริง แต่เรา โครงการชำนาญโปรเจกต์ก็เลือกแล้วเช่นกันว่าจะทำให้มนุษย์สูงขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องทำให้ใครต่ำลง แม้คนนั้นจะเป็นศัตรูเราก็ตาม หากทางที่เราเลือกเดินทำให้ใครปวดใจ เราก็ ขออภัยอย่างยิ่ง ปากของมนุษย์เลือกได้ว่าจะด่า หรือจะแผ่เมตตา ... เพิ่มเติม

  • 3
  Chamnan Album 4

  Chamnan Album 4

  • 3
  • 0
  เขื่อนแตกหน้าแล้ง น้ำแห้งแต่เขื่อนพัง

  เขื่อนแตกหน้าแล้ง น้ำแห้งแต่เขื่อนพัง

  ถ้ารู้ลึกๆ ว่าเรื่องอะไร พวกคุณ จะไม่ด่าเรา แต่ความลับไม่มีในโลก เราไม่มีความลับหรือความเลวให้ทะลัก แต่เรื่องของคนยิ่งใหญ่ได้ทะลักออกมาทั้งเขื่อน แตก ....ให้คนไทยรับรู้รับเห็น แต่คนไทยแม้รู้แม้เห็นอย่างไร ก็ไม่สามาถพูดได้