Mew

โครงการชำนาญโปรเจกต์มอบเงินให้ผู้รับผลประโยชน์สมาชิกที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 105,000 บาท

 • 3
   โครงการชำนาญโปรเจกต์มอบเงินกองทุนและพลังบริจาคให้ผู้รับผลประโยชน์สมาชิกทีเสียชีวิตรอบวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 105,000 บาท

 

โพสต์ที่เกียวข้อง

  • 0
  เรื่องโครงการ สปช ให้สมาชิกมาลาออก

  เรื่องโครงการ สปช ให้สมาชิกมาลาออก

  • 0
  VTR Chamnan Project

  VTR Chamnan Project

  • 3
  ประกาศปลดแกนนำออกจากโครงการฯ

  ประกาศปลดแกนนำออกจากโครงการฯ

  • 1
  อย่าสร้างอสูรกายสู่สังคม

  อย่าสร้างอสูรกายสู่สังคม

  อย่าหาว่าสอน เพราะเราไม่บังอาจสอนใคร ทุกวันนี้มีแต่สอนตัวเอง แล้วคุณหล่ะ เคยสอนตัวเองบ้างมั้ย อย่าทำให้ตนเองเป็นคนฉลาด ด้วยการสร้างตัวประหลาดขึ้นมา อย่าทำตนเองให้เป็นคนดี ด้วยการสาดสีใส่ผู้อื่น อย่าทำให้ตนเองสูงส่ง ด้วยการเหยียบผู้อื่นให้ต่ำลง อย่าทำตัวเป็นวีรบุรุษ ด้วยการฉุดให้ผู้อื่นเป็นโจร มนุษย์เลือกทางเดินและเลือกเขียนประวัติศาสตร์ของตนเองได้ หากทางเดินของเราเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ เมื่อมันถูกบันทึกลงแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ นอกเสียจากบิดเบือนให้มันลบเลือนไป ด้วยการโกหก แต่ .. ยุคธรรม ประวัติศาสตร์ที่ลบเลือนจะถูกปลุกขึ้นมาใหม่ และเผยด้วยความจริง!! มนุษย์ยุคกาลีเลือกแล้วจะสาดสีด้วยความไม่รู้แจ้งเห็นจริง แต่เรา โครงการชำนาญโปรเจกต์ก็เลือกแล้วเช่นกันว่าจะทำให้มนุษย์สูงขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องทำให้ใครต่ำลง แม้คนนั้นจะเป็นศัตรูเราก็ตาม หากทางที่เราเลือกเดินทำให้ใครปวดใจ เราก็ ขออภัยอย่างยิ่ง ปากของมนุษย์เลือกได้ว่าจะด่า หรือจะแผ่เมตตา ... เพิ่มเติม