Mew

โครงการชำนาญโปรเจกต์มอบเงินให้ผู้รับผลประโยชน์สมาชิกที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 105,000 บาท

 • 3
   โครงการชำนาญโปรเจกต์มอบเงินกองทุนและพลังบริจาคให้ผู้รับผลประโยชน์สมาชิกทีเสียชีวิตรอบวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 105,000 บาท

 

โพสต์ที่เกียวข้อง

  • 2
  ประกาศปรับปรุงเว็บไซต์

  ประกาศปรับปรุงเว็บไซต์

  ประกาศปรับปรุงเว็บไซต์ชำนาญโปรเจกต์

  • 0
  VTR Chamnan Project

  VTR Chamnan Project

  • 0
  US_US

  US_US

  W. Patrick Murphy ประเทศไทยไม่ใช่ว่าจะไม่เคย ปฏิวัติ ครั้งก่อนหน้านี้การทูตไทยยังราบรื่นดี แต่ครั้งนี้เหลือแค่ อุปทูต (ไม่ใช่แค่อเมริกาประเทศเดียว) เกิดอะไรขึ้น ต้องย้อนไกลถึงปลายปี 55 คนไทยร่วมหัวลงโลงกันถ้วนหน้า ตัวใหญ่-เล็กครึ่งค่อนประเทศ แต่ ... พูดไม่ได้

  • 0
  เรื่องโครงการ สปช ให้สมาชิกมาลาออก

  เรื่องโครงการ สปช ให้สมาชิกมาลาออก